Tijd is geld. De productie moet doorgaan, het project moet op tijd worden opgeleverd. Iedere verstoring van dat proces moet worden voorkomen of in een zo kort mogelijke tijd worden opgelost. Dus is het van groot belang adequaat te handelen voor, tijdens en na calamiteiten

Alle opleidingen en trainingen van VGN zijn erop gericht om medewerkers van bedrijven, organisaties en overheden optimaal voor te bereiden op de handelingen tijdens incidenten en zo elke situatie zo snel mogelijk (brand)meester te zijn. Daarbij is het efficiënt en adequaat handelen voor, tijdens en na incidenten in eerste instantie gebaseerd op de veiligheid van mensen in zowel hun woon- als werkomgeving. Pas daarna bepalen economische belangen de verdere gang van zaken. Dankzij het competentiegericht opleiden en oefenen in combinatie met een oefenlocatie waar de realiteit zo dicht mogelijk wordt benaderd, levert VGN veiligheidsprofessionals voor ieder niveau. Of het nu gaat om het blussen van een beginnende brand of een grootschalig incident; voor elke situatie biedt VGN een passende opleiding of training.


Bij VGN staat de mens, zowel de hulpverlener als diegene die anderszins bij een incident betrokken is, centraal. Elk moment tijdens een incident is bepalend voor het verdere verloop en vereist daarom specifieke aandacht. Het handelen van de betrokken mensen wordt mede bepaald door hun theoretische kennis, praktische kunde, ervaring, bewustzijn en persoonlijkheid. Kortom, door vaardigheden, ofwel competenties om anderen letterlijk en figuurlijk uit de brand te helpen.