Vele disciplines ondersteunen u op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en kwaliteitszorg. Bijvoorbeeld met specialistisch onderzoek op het gebied van binnenklimaat. Met gefundeerde contra-expertises. Met begeleiding bij calamiteiten. Met heldere plannen en strak projectmanagement. Of met een breed aanbod van trainingen, klassikaal of digitaal. Werken met VGN, dat werkt!

VGN verzorgt opleidingen voor bedrijven en instellingen door heel Nederland. Denk hierbij aan BHV, EHBO, AED, Reanimatie, Opleiding preventiemedewerker, Crisismanagement e.d. ; maar ook VCA
Ook is VGN exclusief dealer voor AED's (Automische Externe Defibrillator) met de daarbij behorende opleidingen.

Op alle niveaus de situatie meester zijn

Tijd is geld. De productie moet doorgaan, het project moet op tijd worden opgeleverd. Iedere verstoring van dat proces moet worden voorkomen of in een zo kort mogelijke tijd worden opgelost. Dus is het van groot belang adequaat te handelen voor, tijdens en na calamiteiten.

Alle opleidingen en trainingen van VGN zijn erop gericht om medewerkers van bedrijven, organisaties en overheden optimaal voor te bereiden op de handelingen tijdens incidenten en zo elke situatie zo snel mogelijk (brand)meester te zijn.


Daarbij is het efficiënt en adequaat handelen voor, tijdens en na incidenten in eerste instantie gebaseerd op de veiligheid van mensen in zowel hun woon- als werkomgeving. Pas daarna bepalen economische belangen de verdere gang van zaken.


Dankzij het competentiegericht opleiden en oefenen in combinatie met een oefenlocatie waar de realiteit zo dicht mogelijk wordt benaderd, levert VGN veiligheidsprofessionals voor ieder niveau. Of het nu gaat om het blussen van een beginnende brand of een grootschalig incident; voor elke situatie biedt VGN een passende opleiding of training.


Bij VGN staat de mens, zowel de hulpverlener als diegene die anderszins bij een incident betrokken is, centraal. Elk moment tijdens een incident is bepalend voor het verdere verloop en vereist daarom specifieke aandacht. Het handelen van de betrokken mensen wordt mede bepaald door hun theoretische kennis, praktische kunde, ervaring, bewustzijn en persoonlijkheid. Kortom, door vaardigheden, ofwel competenties om anderen letterlijk en figuurlijk uit de brand te helpen.

De drijfveer van VGN is om bedrijven en hun medewerkers zich bewuster te laten zijn van risico's, deze risico's beter te leren herkennen en er naar te kunnen handelen. Dit draagt bij aan veiligere en efficiëntere werkomgevingen.

De trainingen van VGN zijn toegespitst op alle niveaus van incidenten-organisaties binnen zowel de publieke als de industriële sector. Voor bijna elke vorm van incidenten- en rampenbestrijding binnen deze sectoren heeft VGN opleidingsprogramma's en herkenbare oefenobjecten met bijbehorende oefenscenario's.


VGN investeert continu in de kwaliteitsverbetering van de eigen organisatie. Zo zijn de instructeurs afkomstig uit de industriële of overheidssector, minimaal rijksgediplomeerd (Brandweerinstructeur) en volgen zij eerst uitgebreide, interne opleidingen voordat zij voor de ‘klas' mogen staan. De instructeurs spreken zodoende de taal van de klant en hebben ruime ervaring met de betreffende branche.