De VGN Groep heeft als missie voluit:

“Het creëren van waarde voor onze relaties middels het aandragen en implementeren van veiligheid totaaloplossingen en serviceconcepten met als doel het verlagen van integrale (productie)kosten en het verbeteren van de effectiviteit van de communicatie met haar doelgroep(en).”

Wij denken en handelen vanuit de probleemstelling van de klant en ontwikkelen structurele partnerships met onze klanten.

Hiermee identificeren we gezamenlijk knelpunten en kunnen we deze knelpunten oplossen.
Uiteindelijk is het doel om het verbeterpotentieel ook daadwerkelijk te verzilveren.


Het overheersend criterium in onze relaties met klanten is lange termijn toegevoegde waarde en lange termijn klanttevredenheid.

Binnen de Veiligheidsgroep Nieuwegein zijn vele disciplines vertegenwoordigd om uiting te geven  en te verspreiden op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en kwaliteitszorg. Bijvoorbeeld met specialistisch onderzoek op het gebied van brand. Met gefundeerde contra-expertises. Met begeleiding bij calamiteiten. Met heldere plannen en strak projectmanagement. Of met een breed aanbod van trainingen, klassikaal, digitaal, of praktijkgericht.
De complementaire vormen van samenwerking van de VGN Groep bieden een onderscheidende propositie naar opdrachtgevers. Daarnaast zijn wij in staat de meest efficiënte veiligheid dienstverlening te bieden die zich kenmerkt door flexibiliteit, snelheid, service en advies. De VGN Groep is uitvoerend specialist: de klant heeft de content, wij de faciliteiten.


VGN verzorgt opleidingen voor de overheid, bedrijven instellingen en particulieren door heel Nederland. Denk hierbij aan Hittetrainingen, BHV, EHBO, AED, Reanimatie, Vaartrainingen, Opleiding preventiemedewerker, Crisismanagement e.d. ; maar ook VCA behoort tot de mogelijkheden.
Ook is VGN exclusief dealer voor AED's met de daarbij behorende opleidingen.
De drijfveer van VGN is om bedrijven en hun medewerkers zich bewuster te laten zijn van risico's, deze risico's beter te leren herkennen en er naar te kunnen handelen. Dit draagt bij aan veiligere en efficiëntere werkomgevingen.
De trainingen van VGN zijn toegespitst op alle niveaus van incidentenorganisaties binnen zowel de publieke als de industriële sector. Voor bijna elke vorm van incidenten- en rampenbestrijding binnen deze sectoren heeft VGN opleidingsprogramma's en herkenbare oefenobjecten met bijbehorende oefenscenario's.

VGN investeert continu in de kwaliteitsverbetering van de eigen organisatie. Zo zijn de instructeurs afkomstig uit de industriële of overheidssector, minimaal rijksgediplomeerd (Brandweerinstructeur) en volgen zij eerst uitgebreide, interne opleidingen voordat zij voor de ‘klas' mogen staan. De instructeurs spreken zodoende de taal van de klant en hebben ruime ervaring met de betreffende branche.